Jump to content
Sign in to follow this  
admin

Regels, Adviezen en Juridisch

Recommended Posts

admin

Welkom op het Sportbotenforum!

Op dit forum kunnen geregistreerde gebruikers meepraten over alles wat in brede zin met Sportboten te maken heeft. Om het forum in goede banen te leiden gelden een aantal regels.
Lees de regels goed door voordat je begint met het plaatsen van berichten!

Met het inloggen en deelnemen aan dit forum verklaar je dat je van de regels op de hoogte bent en hiermee akkoord bent gegaan.

Inloggen met een bedrijfsnaam als member naam is nadrukkelijk niet toegestaan, aanmeldingen als deze zullen niet worden geaccepteerd en verwijdert.  

 

Veel lees- en schrijfplezier op dit forum toegewenst!

De forumregels
 
1. Je bent als geregistreerd gebruiker welkom om je mening te geven, maar houd het beleefd. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Ons motto is:

 

“Voor elkaar, door elkaar, met elkaar”.

 

Dat begint bij het voorstellen van jezelf na registratie. Je eerste bericht op het forum kun je plaatsen in de rubriek “Algemeen - Stel jezelf en daarna jouw boot of hou rib voor
 
2. Aanstootgevend taalgebruik is niet toegestaan, let ook op de keuze van je forumnaam / avatar.
 
3. We waarderen correct Nederlands taalgebruik. Let op een juiste spelling, het gebruik van hoofdletters en interpunctie. Niet iedereen is hier even goed in, maar doe in ieder geval je best!
 
4. Topics of reacties moeten inhoudelijk zijn en van toegevoegde waarde. Berichten die hier in het geheel niet aan voldoen kunnen worden verwijderd.

 
5. Beperk het gebruik van smileys. Teveel smileys in één bericht komt de leesbaarheid niet ten goede, toont onrustig en werkt averechts.

 
6. Beperk het gebruik van hoofdletters en uitroeptekens, deze komen schreeuwerig en druk over.


 
7. Ga niet in discussie met moderators of administrators op het Forum anders dan in een open discussie over het betreffende topic onderwerp.  Stuur de moderator of een administrator een persoonlijk bericht  als je vragen hebt of het ergens niet mee eens bent.
 
8. Commerciële inhoud (die verwijst naar anderen dan de sponsors ) is niet toegestaan. Denk hierbij aan het herhaaldelijk noemen van bedrijfs- en merknamen (al dan niet hobbymatig), (bedrijfs)logo's en hyperlinks in titels, berichten, onderschriften, avatars, banners en foto's .  Deze commerciële inhoud wordt verwijderd of aangepast.
 
9. Commerciële activiteiten in topics of reacties door sponsors of adverteerders,  zijn niet toegestaan. Sponsors en adverteerders kunnen aanbiedingen aan gebruikers doen in hun bedrijfstopic, of elders,  door het forum bepaald. Zij kunnen wel een inhoudelijke bijdrage leveren aan topics die hun werkgebied aangaan. Alle forumleden kunnen gratis boot gerelateerde advertenties plaatsen in het verkoop topic. Forumleden die zakelijk willen adverteren kunnen dat ook doen  nadat zij zich hebben aangemeld als commercieel adverteerder of en daarbij sponsor worden van het forum.

We hebben hiervoor een apart commercieel forum, plaatsing geschiet altijd in overleg. 


10. Foto's en video’s zijn enkel toegestaan als deze toonbaar zijn voor alle leeftijdscategorieën, inclusief de avatars.  Het maximale formaat van foto's is 1900 x 1200 pixels. Avatars mogen maximaal een formaat van 200px bij 200px hebben. Gebruikers laden alleen fotobestanden waarop geen auteursrechten berusten op naar het forum, plaatsen van video materiaal dient te geschieden via YouTube of Vimeo, waarna de gegeven link aldaar op het forum wordt gezet, het uploaden van videobeelden direct naar het forum willen moet zoveel mogelijk worden vermeden, dit om veelvuldig afwijkend beeldformaat en up en downloaden te voorkomen. 

11. Per persoon is slechts één account toegestaan, zogenaamde “clones” of “sockpuppets” zijn dus niet toegestaan. Wil je je forumnaam gewijzigd hebben? Stuur dan een Persoonlijk Bericht (PB) aan een moderator.

12. Houd bij het plaatsen van nieuwe berichten en reacties onderstaande richtlijnen aan:

 • Plaats nieuwe topics in het juiste subforum en voorzie ze van een duidelijke titel.
 • Gebruik voordat je een vraag stelt de zoekfunctie. Grote kans dat je vraag al eens eerder is gesteld!
 • Plaats hetzelfde bericht niet meerdere keren in verschillende topics.
 • Is je probleem opgelost? Meldt dit dan samen met de oplossing in het betreffende topic.
 • Neem niet het topic van een ander over door een vraag te stelen die niets met het onderwerp van het topic te maken heeft.
 • Plaats geen berichten die als privé of confidentieel kunnen worden  beschouwd op het openbare deel van het forum. Gebruik indien gewenst daarvoor een PB.
 • Houd er rekening mee dat een moderator je bericht kan controleren om te beoordelen of het in strijd is met de forumregels.
 • Het is niet toegestaan in enige vorm om via PM berichten te handelen, bedrijf te promoten, of welke aanverwante dan ook, uw PM mogelijkheid zal direct worden geblokkeerd, indien u toch probeert handel te drijven via het forum, wordt dit gezien als ongewenst gedrag en zal er een ban volgen.

 

13. Off-topic berichten horen alleen thuis in het sub-forum stamkroeg of in één van de daarvoor aangegeven subforums . In het "Off Topic"' sub-forum, mogen topics gestart worden die een potentiele interesse of waardering kunnen hebben. Provocerende berichten, foto's of afbeeldingen alsmede off topic berichten in on topic (sub)fora kunnen zonder melding verwijderd of verplaatst worden 

14. Wanneer je met regelmaat de forumregels overtreedt of het forum verstoort, is het mogelijk dat er een tijdelijke of permanente ban wordt opgelegd. Deze procedure is als volgt bepaald:

 • Je ontvangt per PB een persoonlijke waarschuwing van een moderator of administrator
 • Neem je deze waarschuwing niet ter harte dan volgt een tijdelijke ban van het forum
 • Na het verstrijken van deze tijdelijke ban krijg je opnieuw toegang tot het forum
 • Indien blijkt dat je desondanks opnieuw de forumregels overtreedt kan de Sportbotenforum staf overgaan tot een permanente ban van je account
   
 • We streven ernaar om je steeds per PB op de hoogte te houden van de genomen maatregelen en beslissingen

 

Deze procedure wordt strikt aangehouden en is zeer duidelijk. Het moderatorteam gaat geen enkele discussie aan met betrekking tot genomen beslissingen over het toepassen van een ban. 

 

Doneren,  en sponsoringDonaties
Gebruikers van het Sportbotenforum kunnen geheel vrijwillig overgaan tot donatie. Deze donatie levert zowel de gebruiker als het sportbotenForum geen extra rechten of verplichtingen op.


Privacy Policy/Disclaimer
 
Privacy Algemeen
Het SportbotenForum respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers. De door geregistreerde gebruikers op de site ingevoerde gegevens voor berekeningen en aanvragen worden behandeld naar de eisen uit de geldende privacywetgeving (o.a. Wet bescherming persoonsgegevens). Deze gegevens zullen nooit aan andere organisaties ter beschikking worden gesteld. Het Forum kan voor de technische afhandeling gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens het Forum persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform deze Privacyverklaring.

Bezoek- en klikgedrag
Voor het beheer van het SportbotenForum is het waardevol te weten welke pagina's het meest bezocht worden en welke aangeboden informatie het meest gewild is. Hiervoor verzamelt het SportbotenForum gebruiksinformatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan het Forum de site en diensten optimaal en efficiënt afstemmen op de wensen van de gebruikers.

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op je computer wordt opgeslagen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Je hebt de mogelijkheid je browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Hierdoor kun je een aantal functionaliteiten op deze site echter geheel of gedeeltelijk niet meer gebruiken. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van je browser.

Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld algemeen en anoniem zijn. Het is voor het SportbotenForum niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker eenvoudig te identificeren.

Gebruik van beveiligingscertificaat (https)
Om misbruik en oneigenlijk gebruik van het Sportbotenforum en de forumsoftware tegen te gaan maakt deze software gebruik van een beveiligingscertificaat, zichtbaar als https. Sommige browsers vragen om aanpassing in de instellingen door de gebruiker. Zonder deze aanpassingen kan een aantal functionaliteiten op de site geheel of gedeeltelijk niet meer bruikbaar zijn.

Google Analytics
Om het verkeer naar en op het SportbotenForum te meten, kan gebruik worden gemaakt van Google Analytics. Hierbij verzamelt het SportbotenForum zelf geen persoonlijke informatie, de software maakt gebruik van de zogenaamde 'anonymize functie' waardoor er geen unieke IP-adressen worden gevolgd of worden opgeslagen.

Links naar andere sites
Het SportbotenForum kan hyperlinks bevatten naar de websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Het Sportbotenforum is niet verantwoordelijk voor de naleving van andere partijen van de geldende privacywetgeving.
Om het "doodlopen" van topics te voorkomen, is men verplicht bij een link een printscreen of uitleg van de desbetreffende te plaatsen, dit om loze topics te voorkomen mocht de pagina verdwijnen.


Wijzigingen
Indien je bij ons een account hebt aangemaakt, kun je op ieder moment besluiten je persoonlijke profielgegevens te wijzigen of te verwijderen. Op je verzoek zal het Forum je gegevens uit de database van het Forum verwijderen of wijzigen. Een verzoek om geplaatste berichten te verwijderen is niet mogelijk omdat dit de samenhang in topics aantast. 


Disclaimer
De informatie op het SportbotenForum is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Eigenaar, beheerders en geregistreerde gebruikers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. De aangeboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies en gebruikers kunnen er geen rechten aan ontlenen. Gebruikmaking van de geboden informatie is te allen tijde voor eigen risico van de gebruiker.

Vrijwaring
De eigenaar, beheerders en geregistreerde gebruikers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor geleden (gevolg)schade ten gevolgen het gebruik van de op het forum beschikbare informatie Naast aanspraak voor bovenstaande accepteren zij geen aansprakelijkheid voor alle andere gevolgen van het kijken naar en gebruiken van het forum en/of door of via het SportbotenForum geleverde diensten.


Overige aandachtspunten


Persoonlijke mening

Teksten en publicaties op SportbotenForum berusten in eerste instantie op de persoonlijke mening van de betreffende gebruiker. Aangezien niemand de wijsheid in pacht heeft is het doel van het Sportbotenforum  ook niets meer dan het geven van een platform. Behandel deze teksten dus niet als waarheden, maar als persoonlijke meningen. Ook indien van het woord “advies” afgeleide begrippen worden gebruikt, gaat het in het beste geval om een goed gemotiveerde persoonlijke mening.

 

In de publicaties kunnen fouten zitten. Fouten kunnen onder andere ontstaan door incorrecte bronnen of verkeerde interpretatie van bronnen. Daarbij is elke andere manier van het maken van fouten niet uit te sluiten.

 

Hyperlinks naar andere websites

Als een gebruiker via het Forum door middel van een hyperlink een pagina van derden raadpleegt dan wordt deze informatie verstrekt door die derde die de betreffende pagina heeft gepubliceerd. Het Forum aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud op de sites van derden.Om het "doodlopen" van topics te voorkomen, is men verplicht bij een link een printscreen of uitleg van de desbetreffende te plaatsen, dit om loze topics te voorkomen mocht de pagina verdwijnen.

 

 

Volledigheid

De publicaties op het Forum kunnen onvolledig zijn. De beheerders houden zich het recht voor om een selectie te maken van de beschikbare informatie om deze te publiceren. Daarbij kunnen ook vermeldingen van de gebruikte bronnen onvolledig zijn.

Er is geen discussie mogelijk over de regels, en de toepassing hiervan door de moderators

 

Bereikbaarheid

Het Forum kan zonder voorafgaande melding tijdelijk offline zijn.


Auteursrecht en andere intellectuele rechten
De op deze website afgebeelde teksten, illustraties, grafisch materiaal en logo’s worden behandeld alsof sprake is van eigendom van, of verleende licentie aan, het Forum. Deze materialen worden tevens beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan om met rechten belastte informatie te plaatsen, door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan voor privé gebruik.Bezwaren

Als je een probleem hebt met de inhoud van een bepaald bericht maakt dit dan per PB kenbaar aan een moderator. Geef in dat PB een duidelijke omschrijving van je klacht. Deze methode kun je ook gebruiken indien je het niet eens bent met een beslissing die door een moderator is genomen. Plaats dergelijke klachten en berichten nooit openbaar op het Forum!

 

Auteursrecht, 2007-2021 Sportbotenforum

Deze voorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
NEANDERTHALER

Mensen, graag deze even doornemen, ivm privacy wet is er wat aan de software verandert. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
NEANDERTHALER
Op 31-3-2018 om 12:40 zei admin:

Het is niet toegestaan in enige vorm om via PM berichten te handelen, bedrijf te promoten, of welke aanverwante dan ook, uw pm mogelijkheid zal direct worden geblokkeerd, indien u toch probeert handel te drijven via het forum, wordt dit gezien als ongewenst gedrag en zal er een ban volgen.

Mag ik de members er nogmaals op wijzen dat dit niet is toegestaan. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×